CRPCE.sk | Ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Prehlasujeme, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

Aké údaje zhromažďujete a k čomu slúžia?

Pre realizáciu objednávky a jej uľahčenie v budúcnosti potrebujeme poznať tieto údaje: ak je objednávateľ fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Predmetné osobné údaje získavame za účelom realizácie obchodnej transakcie, preto nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Musím sa u Vás zaregistrovať?

Musíte, lebo nákup na www.crpce.sk, nie je možný bez registrácie zákazníka. Registráciou na stránke súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze www.crpce.sk. Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na našej stránke po prihlásení.

Svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@crpce.sk alebo môžete požiadať o vymazanie všetkých registračných údajov na tejto e-mailovej adrese.

Ako budete nakladať s mojimi osobnými údajmi?

Zaväzujeme sa, že Vami poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a nebudú nijako inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (informácie ako meno a adresa dodania), kde predpokladáme, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Môžem zistiť, aké moje osobné údaje máte, skontrolovať ich správnosť, alebo odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď nás skontaktujete prostredníctvom e-mailu na info@crpce.sk alebo písomne na adresu: Ing. Peter Gendiar, Podhradská 168/40, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom.

Čo sú cookies, ako ich používate a môžem ich ukladaniu zabrániť?

Tieto informácie nájdete v nasledovnom článku spoločnosti Google.

Ich ukladaniu zabránite nastavením Vášho prehliadača spustením funkcie anonymného prehliadača. Je však možné, že v takom prípade sa Vám niektoré funkcie a časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, alebo nebudú zodpovedať Vašim potrebám.